Zašto izlagati?

Naša realna situacija  obeležena je objektivnim padom populacije potencijalnih studenata kao i smanjivanjem  interesovanja i motivacije za visoko obrazovanje. Sa druge strane obrazovane institucije su pod pritiskom  brzih promena društvenih trendova , zahteva  poslodavaca i privrede uopšte.

U takvoj situaciji svesni  smo teškoća sa kojima se susreću  rukovodioci fakulteta/visoke škole jer se broj studenata koji upisuju fakultete smanjuje a vreme studiranja produžava uz istovremeno povećanje procenta onih studenata koji odustaju od studija.

U  sve jačoj konkurenciji privatnih i državnih, domaćih i stranih fakulteta pokušaji da se istraživanjima utvrde razlozi zbog kojih se  studenti opredeljuju ne daju jasne rezultate.

Razumemo da je u ovako definisanim uslovima  teško  osigurati dovoljan broj kvalitetnih studenata . Potrebno je,  ne samo upoznati  buduće studente sa objektivnim prednostima studiranja na Vašem fakultetu/visokoj školi , kao što su akreditacija,  nastavni i naučni programi, bolonjska deklaracija i usklađenost sa „Bolonjom“ I usmerenja, već  i  preneti  tzv višak vrednosti  kao što je savremenost I dobrStudentia organizacija,  mogućnosti dobijanja stipendija , saradnja sa uspešnim kompanijama  vezano za praksu I zapošljavanje, mogućnost zapošljavanja  uopšte u zemlji i  inostranstvu …

Ali, više nije dovoljno samo dati tu informaciju  već  je potreno nametnuti  se i istaknuti ono što je na Vašem fakultetu/visokoj školi  najinteresantnije iz perspektive studenta. Na taj način privlačimo studente čime  svi dobijamo -fakulteti, profesori, studenti, njihove porodice, društvo u celini.

Pratite nas