Fakulteti u BiH

FAKULTETI U Republici Srpskoj

Državni fakulteti

Univerzitet u Banja Luci

 • Akademija umjetnosti
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Elektrotehnički fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet
 • Rudarski fakultet
 • Tehnološki fakultet
 • Fakultet političkih nauka
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Filološki fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Šumarski fakultet
 • Institut za genetičke resurse

 

 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Pravoslavni bogoslovski fakultet
 • Ekonomski fakultet – Pale
 • Ekonomski fakultet – Brčko
 • Elektrotehnički fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Fakultet poslovne ekonomije
 • Fakultet za proizvodnju i menadžment
 • Mašinski fakultet
 • Muzička Akademija
 • Medicinski fakultet – Foča
 • Pedagoški fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Pravni fakultet

Spisak privatnih fakulteta i visokih škola u BiH

 • Univerzitet za poslovne studije (Banja Luka, Istočno Sarajevo, Bijeljina)
 • Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment (Banja Luka)
 • Nezavisni univerzitet Banja Luka
 • Panevropski univerzitet Apeiron Banjaluka (Banja Luka)
 • Visoka škola Komunikološki koledž “Kapa fi” Banja Luka
 • Visoka škola za primjenjene i pravne nauke “Prometej” (Banja Luka)
 • Visoka škola “Banja Luka koledž”
 • Visoka škola “Koledž međunarodnog prava” Banja Luka
 • Univerzitet Sinergija – Fakultet za bezbjednost i zaštitu
 • Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike”
 • “Slobomir P univerzitet” Bijeljina
 • Univerzitet “Sinergija” Bijeljina
 • Visoka škola “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina
 • Visoka škola poslovnog menadžmenta “Primus” Gradiška”
 • Visoka poslovno – tehnička škola, Doboj
 • Visoka škola “Dositej” Laktaši
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor
 • Visoka škola za uslužni biznis Sokolac
Pratite nas