Fakulteti u Srbiji

Državni univerziteti i visoke škole:

Privatni univerziteti, fakulteti i visoke škole:

Univerzitet u Beogradu:

Univerzitet umetnosti u Beogradu:

Akademija Lepih Umetnosti

Univerzitet u Novom Sadu:

Univerzitet u Nišu:

Univerzitet u Kragujevcu:

Univerzitet u Novom Pazaru:

 • Departman za biohemijske i medicinske nauke
 • Departman za filozofsko-filološke nauke
 • Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke
 • Departman za pravno-ekonomske nauke
 • Departman za tehničko-tehnološke nauke
 • Departman za umetnost

Univerzitet u Prištini sa trenutnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

 • Ekonomski fakultet
 • Fakultet tehničkih nauka
 • Fakultet umetnosti
 • Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
 • Filozofski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet
 • Učiteljski fakultet
 • International Business College Mitrovica

 

Pratite nas